Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

Jedáleň

Školská jedáleň

OZNAM

 

Oznamujeme stravníkom, že na základe úpravy finančného pásma na nákup potravín
školský zákon č. 245/2008 Z.z. upravujeme stravnú jednotku od 01.09.2011 následovne:

ZŠ Cádrova

I.  stupeň    1,01 €
II. stupeň    1,09 €

Dospelí       1,19 €MŠ Cádrova

desiata       0,32 €
obed          0,76 €
olovrant     0,26 €


MŠ Na Revíne

desiata       0,32 €
obed          0,76 €
olovrant     0,26 €

Dospelí       1,33 €

 

Nový elektronický systém


Oznam

Od 1. októbra 2010 je možné odhlasovanie cez internet. Zadaním svojho mena a hesla sa dostane na jedálny lístok
a odkliknutím fajočky v daný deň je strava odhlásená. Odhlasovanie je možné na stránke www.eskoly.sk.


Na tejto stránke je zverejnený týždenný jedálny lístok.


Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci.
Prosíme o dodržanie termínu úhrady stravného.

Odhlasovanie sa zo stravy

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné do 8.00 hod. ráno.
Odhlasovanie zo stravy je povinnosťou rodiča, nie učiteľa.


Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.