Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie
Počet návštev: 2677081

Kalendár

Sobota 26. 5. 2018

Novinky

 • Dnes nás navštívili dievčatá zo Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej ulici, aby sa s nami zahrali a hlavne nás naučili ako si správne čistiť zúbky a starať sa o ne. Do každej prváckej triedy zavítali 4 dievčatá. Rozdelili sme sa na štyri skupiny, v ktorých sme pracovali. Nakoniec sme si zaspievali pieseň od Petra Jaroša o čistení zúbkov. Bolo to senzačné. Tak aj vy ostatní hor sa do čistenia, aby sme Kazizúbkom nedali šancu "prepadnúť" nás.

  Do galérie Zúbky boli pridané fotografie.

 • Začiatkom mája naši tretiaci absolvovali plavecký výcvik. Niektorí sa krásne naučili plávať a iní sa zase zdokonalil v tom, čo už vedeli. Prečítajte si, ako tento kurz vyzeral očami detí z 3.B.

  Na plaveckom výcviku bolo super. 10 minút pred koncom hodiny sme sa hrali s loptami a skákali sme do hlbokej vody. Mala aspoň 5 metrov! Počas tréningu sme plávali kraula, znak a delfína. Adamko B.

  Na plaveckom bolo super. Naučila som sa plávať kraula. A páčilo sa mi, ako sme skákali do hlbokej vody. Veronika

 • Z galérie do školy, zo školy do galérie - vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy pre žiakov základných škôl.

  Pod týmto názvom niektorí žiaci 4., 5. a 6.ročníka v tomto školskom roku pracovali a úspešne ukončili projekt UMENIE ZBLÍZKA.

  Zoznamovali sa s výtvarnými dielami 20. a 21. storočia. Program projektu nás pozýval na dobrodružstvo komunikácie s výtvarným dielom a jeho interpretáciu. O umení sme diskutovali, rozoberali myšlienky diel, slovne sme vyjadrovali naše dojmy . Neskôr sme interpretáciu zmenili na praktickú formu, pretože sme konkrétne výtvarné diela prerozprávali našimi očami, našimi rukami. Do našich prác sme vkladali naše myšlienky, city, naše predstavy a videnia. Vytvorili sme nové ,citlivé výtvarné diela, kde sme kreatívne vkladali naše predstavy. A nielen to. Ukrývajú sa v nich túžby, príbehy a súvislosti s našim životom.

 • Naši štvrtáci 4.A a 4.B sa spolu s pani učiteľkami triednymi zapojili tento rok do Projektu pre rozvoj finančnej gramotnosti. Podľa národného štandardu finančného programu EDULAB, AGEMSOFT, TATRA BANKA, sa naši žiaci učili tímovo spolupracovať, rozvíjali si svoju finančnú gramotnosť, kreativitu a fantáziu.

  Malá finančná akadémia rozvíjala u detí zodpovednosť k financiám, uvedomovali si skutočnú hodnotu peňazí v reálnom živote. Dôraz sa kládol na tímovú spoluprácu, rozdelené úlohy-bankár, novinár, architekt kládol na deti úlohy, prinášal im zážitkové aktivity, využíval medzipredmetové vzťahy, čítanie a počúvanie s porozumením. Napríklad sme sa dozvedeli, že LÁSKA je potreba aj hodnota zároveň, že pri rozhodovaní v tíme je potreba kompromisu, že musí mať každý finančnú rezervu, finančný plán, finančný cieľ. Deti spolupracovali aj so svojimi rodičmi, ktorí im vysvetľovali, aké zásady hospodárenia platia v ich rodinách.

 • Literárno-výtvarná súťaž pre bratislavských školákov aj tento rok zaujala našich žiakov. Po minuloročnom úspechu nášho žiaka Wilka Greenbluma , ktorý obsadil 2. miesto v literárnom kole sa žiaci 4.B a niektorí žiaci z 2. stupňa opäť zapojili do už 8. ročníka súťaže vlastnej tvorby v literatúre a vo výtvarnej oblasti.

  Do literárnej súťaže sa zapojilo veľa žiakov. Téma bola príťažlivá: Príbeh jedného miesta. Deti si vybrali miesto v Bratislave, budovu, ulicu, park, štvrť. Vymysleli mu príbeh, alebo zachytili príbeh, ktorý už počuli. Pomohli im aj programy zo Stretnutí na Radnici, pretože sa ich pravidelne zúčastňujú.

 • Kto z Vás číta komiksy? My už veru áno! So žiakmi 6. ročníka sme sa vybrali do knižnice, v ktorej nám ukázali, že aj komiksy majú svoje čaro. Ukázali nám komiksy, dokonca nám profesionálny tvorca komiksov poradil, ako sa správne komiksy tvoria. A dali sme sa do práce. Vymysleli sme v skupinkách príbeh, ktorý sme potom spracovali do komiksov. V knižnici vládla tvorivá atmosféra a vytvorili sme niekoľko originálnych komiksov.

  Do galérie Komiksový deň v knižnici boli pridané fotografie.

 • http://www.tvba.sk/relacie/tyzden-v-novom-meste1/tyzden-v-novom-meste-17-2018/.

 • Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • V sobotu 7.4. sme boli prenášať skokanov a ropuchy spoza bariér na Železnej studienke do potokov, aby sa vedeli rozmnožiť. Strávili sme príjemné dopoludnie na slniečku v prírode pri pomáhaní obojživelníkom. Naši najšikovnejší zberači našli až 54 krásnych samčekov a samičiek ropuchy bradavičnatej. Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa aj o rok!

  Do galérie Pomoc žabkám pri migrácii boli pridané fotografie.

 • UMENIE ZBLÍZKA

  Naši žiaci 4.B, 5.A, 6.A navštívili Galériu NEDBALKA.

  Zapojili sa do Projektu Umenie zblízka - Deti patria do galérie. Tento zaujímavý projekt organizuje vzdelávacie oddelenie GALÉRIE MESTA BRATISLAVY. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy spoznávajú bližšie tvorbu niektorých našich slovenských umelcov 20. - 21. storočia. Svojimi očami prerozprávali príbehy ukryté v dielach niektorých našich popredných výtvarníkov SLOVENSKEJ MODERNY. Projekt približuje našim žiakom jedinečný svet umenia, podporuje tvorivé myslenie a zručnosť detí, nabáda k vnímaniu estetických hodnôt v súčasnom svete.

Vitajte na stránkach našej školy