Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

    Anglický týždeň

    V týždni od 3.júna do 8.júna 2013 sa vyučovanie žiakov tretieho až ôsmeho ročníka nieslo v znamení anglického jazyka. Naša škola zorganizovala pre žiakov Anglický týždeň na podporu výučby jedného zo svetových jazykov.

    Vyučovanie bolo obohatené o hodiny so štyrmi zahraničnými lektormi z Číny, Brazílie a Kanady. Na hodinách sa žiaci zábavnou formou dozvedeli o živote v krajinách našich lektorov, obľúbených jedlách, kultúre, športe, a tiež o histórii. Žiaci postupne naberali odvahu komunikovať a koncom týždňa sa stratili akékoľvek jazykové bariéry. Anglický týždeň sa u žiakov stretol s veľkou pozitívnou odozvou. Nielenže si preverili svoje doterajšie znalosti z anglického jazyka, ale nadobudli i nové jazykové zručnosti.  Mnohí žiaci sa presvedčili o schopnosti porozumieť cudziemu jazyku a dohovoriť sa v ňom. Dovidenia o rok!