Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

    Projekt NIE JE JAZYK AKO JAZYK

     

    Naša škola sa úspešne zapojila do projektu Nie je jazyk ako jazyk, ktorého cieľom bolo skvalitniť jazykové vzdelávanie žiakov i učiteľov. Projekt podporila Nadácia Tatra banka, ktorá v rámci grantového programu venovala našej škole dataprojektor na využitie informačných technológií pri výučbe anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka.

     

    Žiaci prvého a druhého stupňa si na vyučovacích hodinách osvojili prácu s počítačom a interaktívnou tabuľou. Upevnili si svoje komunikačné zručnosti, prejavili kreativitu. Zároveň žiaci využili rôzne výukové portály a interaktívne aktivity, pričom sa zamerali na rôzne témy a vlastné projekty.