Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

  Zoznam krúžkov

  WWW Názov    Popis
  Badminton5.-9.roč. Nácvik a zdokonaľovanie rerných činností a hra
  Biologicko-enviromentálny krúžok Posilňovanie envir. cítenia formou hravých aktivít
  Cádroviny Mapovanie diania, aktivít v škole, tvorivé úlohy, rozvoj čitateľskej gramotnosti
  Cvičenia z matematiky Príprava na monitor a prijímacie pohovory
  Florbal 5.-9.roč. Nácvik a zdokonaľovanie herných činností vo florbale, hra
  Francúzsky jazyk 1.ročník Základy FRJ - 1.ročník
  Francúzsky jazyk 2.ročník Zdokonaľovanie cudzieho jazyka
  Francúzsky jazyk 3.ročník Zdokonaľovanie
  Francúzsky jazyk 4.ročník
  Chemický 7.-9.ročník Chémia formou pokusov - zaujímavé a jednoduché pokusy z chémie
  Nemecký jazyk 1.ročník Základy NEJ - 1.ročník
  Nemecký jazyk 2.ročník Zdokonaľovanie
  Nemecký jazyk 3.ročník Zdokonaľovanie
  Nemecký jazyk 4.ročník
  Paličkovanie 3.-9.roč. Zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.
  Pečieme a varíme s láskou Základy stolovania, príprava jedál a nápojov
  Pohybové športové hry 1.-3.roč. Osvojenie si základných pohybových návykov a zručností
  Skauting Skautské aktivity
  Šinter liga4.-6.roč. Loptové hry so zameraním na basketbal a všeobecný športový rozvoj
  Školský klub detí - skupina 1
  Školský klub detí - skupina 2
  Školský klub detí - skupina 3
  Školský klub detí - skupina 4
  Školský klub detí - skupina 5
  Školský klub detí - skupina 6
  Školský klub detí - skupina 7

  © aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.11.2018