Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

  2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  zase je tu čas platenia daní a aj zákonná možnosť poukázať ich časť neziskovým organizáciám, ku ktorým patrí aj občianske združenie Klub rodičov školy Cádrova.

  V roku 2017 ste nášmu združeniu touto formou poukázali príspevky vo výške 8 498,77 €. Ďakujeme. Tieto peniaze boli použité pre ZŠ na zakúpenie nových tabúľ, lanovej preliezky a pomôcok pre výuku. Do MŠ tieto zdroje umožnili zakúpenie učebných pomôcok, stavebníc a hračiek.

  Veríme, že naším spoločným prispením bude ZŠ Cádrova zase o čosi príťažlivejšia pre deti, pre učiteľov, ale aj pre vás – rodičov.

  Ak sa pre túto formu podpory našej školy a našich detí rozhodnete, bude si to vyžadovať istú administratívu, veríme však, že to nebude prekážkou. Postup je Vám iste známy z minulých rokov, pre istotu nám však dovoľte pripomenúť ho spolu s dôležitými dátumami :

  Zamestnanci

   do 15.2.2018 - požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, vyplňte tlačivo Vyhlásenie

   do 30.4.2018 obe vyplnené tlačivá doručte na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska

  Fyzické osoby (ktoré si samé podávajú daňové priznanie)

   do 31.3.2018 - riadne vyplnené Daňové priznanie (vrátane určenia prijímateľa 2%) doručte na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  Právnické osoby

   Vaši ekonómovia a účtovníci si s tým už iste poradia. V prípade akýchkoľvek otázok však nájdete pomoc a odpovede na stránkach školy www.zscaba.edupage.org alebo priamo na www.rozhodni.sk

   Ak ste majteľom firmy a zároveň aj zamestancom či fyzickou osobou, môžete poukázať príslušnú časť zaplatenej dane oboma spôsobmi súčasne.

  Nezabudnite tiež, že právnická osoba ktorá darovala financie na verejnoprospešný účel a fyzická osoba ktorá dobrovoľnícky odpracovala min. 40 hodín, majú možnosť poukázať až 2% (PO) resp. 3% (FO).

  NEPLATÍTE NIČ NAVYŠE ! – Vaša zaplatená daň za rok 2017 sa len prerozdelí.

  ĎAKUJEME VÁM VEĽMI PEKNE ZA PODPORU ŠKOLY!

                               Jozef Ivanič                                                                       Miroslava Komorníková

                 predseda Rodičovskej rady KRŠC                                                           riaditeľka školy

   

  vyhlasenie_2percenta_2017_zarovnanie.pdf

  potvrdenie_danzprijmov_2017.pdf

  Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov:
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
   Právna forma:
   Identifikačné číslo (IČO/SID):
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  Podávate si daňové priznanie sami?

  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov:
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
   Právna forma:
   Identifikačné číslo (IČO/SID):
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  Postup pre právnické osoby

  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov:
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
   Právna forma:
   Identifikačné číslo (IČO/SID):
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.