Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

  šport

  KRAMARE CUP

  Nultý ročník KRAMARE CUP  2014

  Dňa 2.6. 2014 sa na ZŠ s MŠ Cádrova sa konal nultý ročník Kramáre Cup 2014 vo florbale žiakov bratislavských základných škôl.

  Turnaju sa zúčastnilo 7 družstiev : ZŠ Žitavská, ŠpMNDaG Teplická, ZŠ Sibírska, ZŠ Skalická, ZŠ Česká,  ZŠ Cádrova X a ZŠ Cádrova Y

  Partneri projektu : Florbalcenter sro Bratislava, Alza internetový obchod, Plantronics ltd- zastúpená v SR firmou Setratom sro Bratislava, odborný módny portál a časopis Moda revue.com

   

  Účastníci boli rozdelení do dvoch družstiev:

   A družstvo               B družstvo

  1.Cádrova Y               1.Cádrova X

  2.Žitavská                   2.Teplická

  3.Skalická                   3.Česká

                                     4.Sibírska

   

  Prvé dve družstvá postupovali zo skupiny.

  Výsledky :

  1. A .Cádrova  Y – Žitavská 0:7

  2. B. Cádrova X – Česká2:2

  3. A. Skalická – Cádrova Y  10:0

  4. B. Sibírska– Teplická 5:3

  5. A. Žitavská – Skalická  3:2

  6. B. Sibírska – Cádrova X 1:2

  7. A. Česká – Teplická  4:3

  8. B. Teplická – Cádrova X 0:5

  9. B. Česká – Sibírska2:1

  10. Cádrova X- Žitavská 2:3

   Poradie :        1. miesto – ZŠ Žitavská                   

                           2. miesto – ZŠ Cádrova X              

                           3. miesto – ZŠ Skalická                                          

                           4. miesto – ZŠ Česká

                           5. miesto - ŠpMNDaG Teplická

                           6. miesto - ZŠ Sibírska                      

   7. miesto -  CádrovaY

   Najlepší brankár turnaja : Filip Herman – ZŠ Cádrova

   Najlepší hráč turnaja : Michal Petrovič - ZŠ Skalická       

   Najlepší strelec turnaja : Zacharda Adam - ZŠ Žitavská

  Dúfame, že budúci 1. ročník Kramáre Cup 2015 bude rovnako dobrý a prilákame k nám aj ďalšie bratislavské školy, ktorým je turnaj určený.

  Ešte raz ďakujeme sponzorom, našej krstnej mame turnaja pani riaditeľke za otvorenie turnaja a odovzdanie cien a všetkým médiám , ktoré podporili našu akciu a hlavne Staromestskej televízii.

  Tešíme sa na budúci 1. ročník Kramáre Cup 2015, ktorý bude 1.6.2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  P R O P O Z Í C I E

  1. ročník KRAMARE CUP 2014

   

  Termín: 2.6. 2014 /pondelok/

  Miesto: telocvičňa ZŠ Cádrova Bratislava - rozmery 28 x 15 m,

  - certifikované mantinely 26 x14 od firmy UHER Company

  Spojenie: trolejbus č. 204, 209 , 206, 212 – od SAV

  Prihlášky: zaslať : do 15.5.2014

  e- mailom na adresu : npisova@gmail.com alebo telefonicky : 0903 915 256

  Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel florbalu

  Začiatok: 2.6.2014 o 8:30 hod., prvé zápasy podľa rozlosovania.

  Časový rozpis:

  8.00 prezentácia a rozcvičenie, 8:30 - zápasy

  Hrací systém: 4+1, rozlosovanie skupín na porade vedúcich.

  Hrací čas: pri veľkom počte družstiev 2 x 12 minút hrubého času (možná zmena na porade 3x 10 min).

  Každé družstvo si donesie na rozcvičenie vlastné loptičky.

  Rozhodcovia: Zabezpečí usporiadateľ turnaja.

  Výstroj: Družstvo štartuje v jednotných dresoch , vhodná športová obuv.

  Kategória: Chlapci a dievčatá narodení v roku 2000 a ml.

  - výnimka jeden hráč starší ako rok narodenia 2000, pri zápise družstiev odovzdať usporiadateľovi kópiu ZP

  Ceny: Výnimočný putovný pohár a ceny od sponzorov: Florbal centrum s.r.o,- dodávateľ florbalovej výstroje, ORECH company, NAY Elektrodom, UHER company, MODA REVUE odborný časopis, FLORBAL center Bratislava

   Štartovné : 10 eur na družstvo

  Podmienky účasti: Včas zaslaná prihláška, súpiska a hlavne chuť hrať florbal

  UPOZORNENIE: Organizátor nezodpovedá za stratu cenných vecí ponechaných v šatni!