Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie
  Rada školy Zápisnice Štatút Rady školy Pošta Rady školy

  RADA ŠKOLY

  Rada školy

  Zloženie rady školy

  Rada školy má 11 členov. Členmi rady školy sú :

     
  RNDr. Viera Keszeghová pedagóg ZŠ
  Zita Horváthová pedagóg MŠ
  Silvia Tomanovičová nepedagogický zamestnanec
  MUDr. Katarína Rejleková, PhD. rodič MŠ Cádrova
  Alica Kunová rodič MŠ Na Revíne
  Mgr. Renáta Papinčáková rodič ZŠ - predseda RŠ
  Mgr. Ľubica Novysedláková rodič ZŠ
  Peter Ágoston zástupca zriaďovateľa
  Mgr. Edita Pfundtner zástupca zriaďovateľa
  Ing. Arch Otto Novitzký zástupca zriaďovateľa
  Mgr. Vladimír Mikuš zástupca zriaďovateľa