Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

    Zmluvy, faktúry

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.