Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie
  Zoznam členov Rady rodičov Platba rodičov Správa o činnosti Zápisnice Stanovy OZ KRŠC Rozpočty Vyhlásenie rodičov

  Rodičovská rada základnej školy (MŠ nájdete pod MŠ v časti Cádrováčik a Revínček)

  Zoznam členov Rady rodičov

   

  Výkonný výbor                    

  Predseda           Jozef Ivanič jivanic[at]gmail.com 0905488660

  Podpredseda      Viera Peciarová

  Hospodár          Jana Asaro

                                    

  Revízna komisia  

  Predseda   Samuel Oravec          

  Člen          Ján Šeprák          

  Člen          Silvia Hnilicová         

                         

  Rodičovská rada – triedni dôverníci    

   

  trieda

  meno

  1.A

  Viera Peciarová

  1.B

  Alexander Molnár

  1.C

  Monika Zámečníková

  2.B

  Luciána Malovcová

  2.C

  Iveta Garajová

  3.A

  Mariana Bokorová

  3.B

  Silvia Hnilicová

  4.A

  Denisa Čelovská

  4.B

  Eva Žuffová

  5.A

  Jozef Ivanič

  6.A

  Jana Asaro

  7.A

  Ján Šeprák

  8.A

  Štefan Turan

  9.A

  Samuel Oravec