Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

    Verejné obstarávanie

    Webový profil verejného obstarávateľa

     

    PREDMET TYP TERMÍN PONUKY DÁTUM ZVEREJNENIA
    čistiace prostriedky zákazka podľa §9 ods.9 18.03.2014 do 17:00 hod. 13.03.2014