Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie
  Jazyky Prírodovedné predmety Šport Kultúra Európa v škole

  Súťaže a olympiády

  Jazyky

  Anglický jazyk

  15. januára nás v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku reprezentovali víťazi školského kola - Veronika Bánová zo 7.A triedy, ktorá sa umiestnila na 4. mieste a Marek Tomko z 9.A triedy, ktorý skončil na 6. mieste. Hoci nám nepatrili "medailové pozície", naši súťažiaci boli najlepší zo všetkých zúčastnených škôl mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

  Blahoželáme!

   

  Francúzsky jazyk

  Dňa 23.1. 2014 sa 3 žiačky 8. ročníka aktívne zúčastnili školského kola Olympiády vo francúzskom jazyku v školskom roku 2013/2014 v kategórii 1B (8. a 9. ročník).

  Umiestnenie:

  1. miesto: Sophie Sene (64 bodov)

  2. miesto: Dominika Nitschneiderová (45 bodov)

  3. miesto: Veronika Špačková (42 bodov)

   

  Víťazka postupuje do obvodného kola.

  Blahoželáme!

   

   

  Projekt Nie je jazyk ako jazyk

  Naša škola sa úspešne zapojila do projektu Nie je jazyk ako jazyk, ktorého cieľom bolo skvalitniť jazykové vzdelávanie žiakov i učiteľov. Projekt podporila Nadácia Tatra banka, ktorá v rámci grantového programu venovala našej škole dataprojektor na využitie informačných technológií pri výučbe anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka.

   

  Žiaci prvého a druhého stupňa si na vyučovacích hodinách osvojili prácu s počítačom a interaktívnou tabuľou. Upevnili si svoje komunikačné zručnosti, prejavili kreativitu. Zároveň žiaci využili rôzne výukové portály a interaktívne aktivity, pričom sa zamerali na rôzne témy a vlastné projekty.

   

  Nemecký jazyk

  V utorok 5. novembra 2013 sa uskutočnila súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy. Súťaž sa konala pod záštitou Karpatskonemeckého spolku v Bratislave, ktorý bol zároveň aj miestom konania akcie. Pani učiteľka Mgr. Jana Barboríková  vybrala žiakom texty, tiež ich pripravovala a vzala žiakov na súťaž. Žiaci s radosťou prezentovali svoje nadobudnuté vedomosti v nemeckom jazyku v silnej konkurencii medzi inými školami. Odborná porota hodnotila výslovnosť, prejav a prednes. Cenu poroty za výborný prednes veselého, náročného textu ”Die Tiggerbande”- “Tigria partia” dostala Lucka Páleníková z 1. B, pochvalu za peknú prezentáciu o zdravej výžive “Gesunde Ernährung”- “ Zdravá výživa” Samko Abrahám z 1.B. Damián Drajna zo 6.A, ktorý predniesol báseň autorky Irmely Brender “Wir”-“ My”, sa umiestnil na 4. mieste.  Adam Babušek a Marek Stolárik s básňou od Josefa Guggenmosa “Der Regenbogen”- “Dúha” sa umiestnili na 5. mieste. Bolo pre nás veľkou radosťou, ako žiaci, ktorí sa začínajú učiť nemecký jazyk prvý školský rok, sa snažia prezentovať svoje nadobudnuté vedomosti. Okrem pochvaly od predstaviteľov Karpatskonemeckého spolku a poroty dostali žiaci pekné vecné odmeny, diplomy a nemecké čokolády Ritter Sport na pochutenie.

  Gratulujeme.