Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

  Pre rodičov

  ZRPŠ - hospodárenie

  Fond ZRPŠ Šlolský rok 2004/2005    
       
  Počiatočný stav fondu ZRPŠ:                                   0  
       
  Príjmy:    
  prispevky I. polrok  2004-2005                                     61 050,00  
  prispevky II. polrok  2004-2005                                    58 350,00  
  zostatok u pani tajomníčka                                             1 210,00  
  preplatok karneval                                                             182,50  
  preplatok výlet 1.a                                                                20,00  
  preplatok výlet 3.a                                                                70,00  
  preplatok výlet 6.a                                                              224,50  
  úroky banky 31.7.2005                                                                    23,05  
  spolu Príjmy: 121 130,05  
       
       
  Výdavky:    
  Dlh škole za knihy                                                         11 256,00  
  Kolky na registraciu ZRPŠ                                              1 100,00  
  Mikuláš                                                5 500,00  
  Karneval                                                 3 000,00  
  Súťaž - lístky MHD                                                        119,00  
  Konferencia  200,00  
  Zápisnica - 30 * kniha pre I. ročník                                                      2 550,00  
  Rozpravkove vretienko-súťaž                                                          60,00  
  Olympiada v AJ - listky                                                         60,00  
  Športovo - matematická súťaž                                                      720,00  
  Škola v prírode 1.stupeň                                                  7 000,00  
  Škola v prírode 2.stupeň                                                 7 200,00  
  Príspevok na výlet á 1000sk (11 pokúsil)                          11 000,00  
  MDD - darčeky                                                       5 500,00  
  Škola v prírode 6.a.                                                         2 000,00  
  Matematická Olympiada - lístky                                         115,00  
  Knižné odmeny žiakom 12 136,00  
  Poplatky banky 31.7.2005 409,00  
  Výdavky spolu: 69 925,00  
       
  Stav k 30.6.2005  51 205,05  


  Fond ZRPŠ Šlolský rok 2005/2006    
       
  Počiatočný stav fondu ZRPŠ:                                   51 205,05  
       
  Príjmy:    
  príspevky I. polrok 2005-2006                    59 950,00  
  príspevky FR tiedy                                          10 600,00  
  príspevky II. polrok 2005-2006                                50 300,00  
  Úhrada ZRPŠ 6.  Hvizdošová Lívia    100,00  
  Úhrada ZRPŠ 3. Dominika Beňová       250,00  
  úroky 31.12.2005                                                      27,77  
  úroky 30.06.2006                                                      40,56  
  spolu Príjmy: 121 268,33  
       
  Výdavky:    
  Príspevok škole na osvetlenie  Sk. chodníkov        30 000,00  
  Príspevok na Mikuláša                                            6 405,00  
  príspevok pre 1.stupeň hračky, pomôcky               8 000,00  
  okresné kolo olympiády v AJ                                       124,00  
  licencia sotvér 602Support-LAN SUITE2004 AE     2 380,00  
  karneval                                                         2 728,00  
  lyžiarsky výcvik                                8 600,00  
  Knižky pre prváčikov                                       3 663,00  
  PIKO pretek                                                      1 137,00  
  Knihy pre 1.stupeň                                          1 320,00  
  Nákup nástrojov do dielne                               10 203,00  
  súťaž v slovenskom jazyku 120,00  
  Softvér  - Webová stránka školy                                                                                                   8 900,00  
  Škola v prírode - na dieťa 100,-Sk                  19 900,00  
  Výlety na triedu á 1500,-Sk (11 pokúsil)      16500,00  
  Knižné odmeny žiakom SR          12271,00  
  Knižné odmeny žiakom FR       1886,00  
  MDD 6000,00  
  poplatky banky 31.12.2005                                        365,00  
  poplatky banky 31.12.2005                                        496,00  
  Výdavky spolu: 140 998,00  
       
  Stav  k 30.6.2006  31 475,38  
       
       
  Fond ZRPŠ Šlolský rok 2006/2007    
       
  Počiatočný stav: 31 475,38  
       
  Príjmy:    
  prispevky I. polrok 71 000,00  
  prispevky I. polrok FR 22 050,00  
  prispevky II. polrok 69 750,00  
  prispevky II. polrok FR 22 050,00  
  príspevky na linoleum I.stupeň  4 800,00  
  vrátené šatne oprava 400,00  
  vrátené vyúčt. MDD 18,00  
  vrátené ŠVP 7.A 100,00  
  úrok banky k 31.12.2006 39,44  
  úrok banky k 30.6.2007 57,07  
  spolu Príjmy: 190 264,51  
       
       
       
  Výdavky:    
  nákup hygienického vybavenia toaliet  4x11.329, -- 45 316,00  
  Príspevok na Mikuláša 5 571,30  
  Príspevok na školský vianočný večierok 4 500,00  
  karneval Príspevok  I.stupeň  + Zápisnica prvakov 3 915,00  
  karneval Príspevok  II.stupeň 1 400,00  
  lístky MHD - olympiáda v AJ 90,00  
  lyžiarsky výcvik 15 000,00  
  Nové linoleum, šatne I.stupeň (materiál 4058 + praca 3740) 7 798,00  
  lístky na koncert pre učiteľov - dar ZRPŠ 8 925,00  
  škola v prírode 5.A + 6.A 2 500,00  
  škola v prírode 3.A + 4.A + I.časť FR 6 200,00  
  škola v prírode 1.A + 2.A + II.časť FR 4 400,00  
  Príspevok na výlet SR 11 000,00  
  Príspevok na výlet FR 4 000,00  
  MDD - darčeky 6 610,00  
  MDD - darčeky FR 1 710,00  
  Škola v prírode 7.A + veľkí FR 1 900,00  
  Exkurzie  deviataci 3 000,00  
  Knižné odmeny žiakom Na konci šk.roka 16 710,00  
  Poplatky banky k 31.12.2006 399,00  
  Poplatky banky k 30.6.2007 518,00  
  spolu výdavky: 151 462,30  
       
  Stav k 30.6.2007 70 277,59  
       

  Fond ZRPŠ Šlolský rok 2007/2008    
       
  Počiatočný stav fondu ZRPŠ:                                   70 277,59  
       
  prijmy:    
  prispevky I. polrok  SK                                   55 650,00  
  prispevky I. Polrok FR                   26 250,00  
  prispevky I. polrok  SK                                   54 100,00  
  prispevky I. Polrok FR                   23 450,00  
  Vrátené ŠvP II.stupeň 100,00  
  Vyúčtovanie p. Belaj výlet 118,00  
  Úrok banky k  31.12.2007 49,28  
  Úrok banky k  30.06.2008 35,96  
  spolu prijmy: 159 753,24  
       
       
  vydaje:    
  Nákup kníh do knižnice 1 621,00  
  Nákup didaktických DVD 24 000,00  
  Hygienické potreby  22 658,00  
  Mikuláš 14 030,00  
  Vianočný večierok 20 200,00  
  Výlet trieda pána Belaja 1 000,00  
  Lyžiarsky výcvik 15 000,00  
  Knihy na zápis prváčikov 2 970,00  
  Kabinetné zbierky 1 123,00  
  ŠvP I. Stupeň 5 500,00  
  ŠvP II. Stupeň 3 900,00  
  Príspevok na záhradnícke potreby 5 000,00  
  MDD 7 140,00  
  Štartovné na MS volejbal 660,00  
  Koncoročné výlety 9 000,00  
  Knihy – odmeny žiakom na konci roka 12 303,00  
  Knihy pre učiteľov 2 400,00  
  Nože do školskej jedálne 7 285,00  
  Poplatky banky k 31.12.2007 451,00  
  poplatky banky k 30.06.2008 574,00  
  vydaje spolu: 156 815,00  
       
       
       
  Stav k 30.6.2008  73 215,83  
       
       
     
  Fond ZRPŠ Šlolský rok 2008/2009 SKK EUR  
         
  Počiatočný stav fondu ZRPŠ:                                   73 215,83 2 430,32  
         
  Príjmy:      
  prispevky I.polrok  SK                                   48 300,00 1 603,27  
  prispevky II.polrok SK                    1 630,00  
  príspevky FR   732,00  
  príspevky FR   1 440,00  
  Kreditný úrok k 31.12.2008 51,75 1,72  
  Kreditný úrok k 30.06.2009   0,41  
  spolu Príjmy:   5 407,39  
         
  Výdavky:      
  Mikuláš                                                10 000,00 331,94  
  Vianočný večierok  20 000,00 663,88  
  Hygienické potreby  2x 11.762, -,  1x11000 34 524,00 1 145,99  
  Pomôcky do kuchyne  2 735,00 90,79  
  Knihy na AJ 8 184,00 271,66  
  Na lyžiarsky 13 481,08 447,49  
  Hygienické potreby 11 000,00 365,13  
  Hygienické potreby  doplatok 762,00 25,29  
  Hygienické potreby   780,85  
  Karneval   180,91  
  MDD príspevok   220,00  
  Knihy za odmeny - koniec SR   195,00  
  Výučbový program AJ + NJ   26,00  
  Príspevky na školu v prírode výlety    910,00  
  Cestovné na olympiádu    2,60  
  Poplatky spolu k 31.12.2008 524,00 17,39  
  Daň z úrokov k 31.12.2008 6,00 0,20  
  Poplatky spolu k 30.06.2009   19,06  
  Daň z úrokov k 30.06.2009   0,07  
  Výdavky spolu:   5 694,25  
         
  Stav fondu k 30.6.2009   2 143,47  
         
  Fond ZRPŠ Šlolský rok 2009/2010 EUR  
       
  Počiatočný stav fondu ZRPŠ:                                   2 143,47  
       
  Príjmy:    
  prispevky I.polrok  SK                                   1 811,00  
       
       
       
       
       
  spolu Príjmy: 1 811,00  
       
  Výdavky:    
  Mikuláš                                                250,00  
  Vianočný večierok  650,00  
  Hygienické potreby 3.11.2009 390,50  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Výdavky spolu: 1 290,50  
       
  Stav fondu k 30.6.2009 2 663,97

   

   

   

       
  Fond ZRPŠ Šlolský rok 2010/2011 EUR  
       
  Počiatočný stav fondu ZRPŠ:                                   3 507,64  
       
  príjmy:    
  prispevky I.polrok  SK                                   1 565,00  
  prispevky II.polrok SK                  1 692,00  
  príspevky FR I.+II. Polrok 2 400,00  
  spolu prijmy: 5 657,00  
       
  výdaje:    
  Príspevok na Chipový stravný systém 1 000,00  
  Nákup kníh do ŠKD 198,93  
  Mikuláš                                                300,00  
  Hygienické potreby 1.polrok 250 žiakov*3,30EUR 882,45  
  Hygienické potreby 2.polrok 250 žiakov*3,30EUR 882,45  
  Lístky - olympiáda AJ 2,10  
  Lyžiarsky výcvik 250,00  
  Hviezdoslavov Kubín 49,96  
  ŠVP  - Olejková 132,00  
  ŠVP  - Ševčíková 240,00  
  ŠVP  - Mikulášová (fr.škola) 140,00  
  MDD príspevok 252,11  
  Knihy za odmeny - koniec ŠR 157,08  
  Školské výlety alebo do triedy 900,00  
  Školské výlety alebo do triedy (fr.škola) 500,00  
  vydaje spolu: 5 887,08  
       
  Stav fondu k 30.6.2011 3 277,56