Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

  Akcie školy

  DEŇ VODY

  Voda, čo ma drží nad vodou

  V marci, kedy sme si pripomenuli Deň vody, prebiehala na škole výtvarná súťaž pod týmto výstižným názvom, ktorý sme si vypožičali z textu rovnomennej piesne skupiny Elán. Podnadpisom bol text piesne  „Voda, voda hlboká“ od Jany Kirschner. Texty oboch piesní pomáhali žiakom celej školy pri tvorbe ich výtvarného videnia a cítenia - všetkého, čo s vodou súvisí.

  Tak vznikli nádherné diela, kde bolo vodu možno nielen vidieť, ale naozaj aj precítiť. Deti spracovali témy od  „Voda dávnoveku“   

  až po  „Vízie vody v budúcnosti“  - čo sa stane, keď budeme k vode nešetrní, ľahostajní, budeme ju brať ako samozrejmosť, až príde čas, keď si voda povie : DOSŤ ! ... a stratí sa. 

  Striedali sa formy, techniky, formáty, obsah. Jedno však mali všetky práce spoločné - odkaz pre nás všetkých: VODA   JE   POKLAD!   

  Ako hovorí text  ďalšej piesne skupiny ELÁN:

  ... až keď jej krídla zhoria, vie pravdu o plameni .../ ? ! /

   

  Vyhodnotenie výtvarnej súťaže ,,VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU“

  Triedne kolá :

  1.A    1.miesto : Liana Porubanová          ,,Voda je základ života „

            2. -//-     : Hans Henrich Sporer     ,,Šplechy-šplech,,

            3. -//-     : Dominika Čelovská       ,,Život – voda ,,

  1.B    1.-//-      : Soňa Scherhawfen         ,,Je nám tu dobre,,

            2.-//-       : Sandra Asaro                 ,,Krásna vodička ,,

            3.-//-       : Jarko Dohnál                 ,,Vodotrysk je dôležitý,,

  3.A    1.-//-       : Milan Rehuš                  ,,Ťažký život v smutnej vode,,

            2.-//-       : Hanka Kubánová          ,,Takto sa nám to páči,,

            3.-//-       : kolektívna práca           ,,Krásne je na zemi,,

  3.B    1.-//-       : Peter Bachratý              ,,Som osa a mydliny z vody mi idú do nosa,,

            2.-//-      : Marínka Papinčáková    ,, Voda -  voda hlboká ,,

            3.-//.      : Francesco Asaro             ,, V tejto vode asi neprežijem ,,

  5.A    1.-//-      : Hanka Balažovjechová  ,, Krása vody – dekor ,,

            2.-//-      : Michaela Studená          ,, Som voda a rada okrášľujem,,

            3.-//-      : Emka Brvnišťanová      ,, Vlna vodná aj takto ,,

  6.A    1.-//-      : Tamara Hajduková       ,, Kto mi pomôže ? ,,

            2.-//-      : Dušan Farenzena          ,, Voda dávnoveku ,,

            3.-//-      : Katka Miznerová          ,, Zdravie má veľa podôb ,,

  7.A    1.-//-      : Romana Prokešová        ,, Pijem zdravú vodu - vodu z vodovodu ,,- plagát

            2.-//-      :Zuzana Stoláriková        ,, Rébus ,,- plagát

            3.-//-      :Dominika Kadlečíková  ,, More - voda plná života,,

  8.A    1.-//-      :Tomáš Holka                  ,,Šťastný život v čistom mori,,

            2.-//-      :Petra Lȍrinczová            ,, Život je nádherný, tak si ho ochraňujme ! ,,

            3.-//-      :Kristián Veselý              ,, Spolužitie ? – dá sa. ,,

   

  Školské  kolo :

  1.miesto:  Peter Bachratý  3.B – „Som osa a mydliny z vody mi idú do nosa“

        2.miesto:  Liana Porubanová   1.A – „Voda je základ života“   

        3.miesto:  Dušan  Farenzena   5. A – „Voda dávnoveku“  

  GRATULUJEME!!